ZWROT I REKLAMACJA CHARLÈNE

DARMOWA REKLAMACJA

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru w czasie wyszczególnionym poniżej, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:

– wady fabryczne; 30 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki 

– uszkodzenia powstałe w trakcie transportu; 24 godziny od momentu odebrania przesyłki

– niezgodności z zamówieniem; 24 godziny od momentu odebrania przesyłki

SZYBKA PROCEDURA REKLAMACJI:

 

1. Przed upływem wyszczególnionego powyżej czasu reklamacyjnego należy wysłać na adres e-mail: kontakt@charlene.com.pl:

  • Opis uszkodzenia
  • zdjęcie lub krótki filmik uszkodzonego Towaru

2. Charlène niezwłocznie powiadomi Klienta o otrzymaniu formularza oraz prześle adres do odesłania Towaru.

3. W ciągu kolejnych 7 dni od dnia otrzymania wiadomości z wytycznymi od Sklepu Klient zobowiązany jest odesłać Towar.

Darmowa reklamacja: Jeśli Klient wyśle przesyłkę listem poleconym ekonomicznym Pocztą Polską – sklep zwróci na konto bankowe Klienta poniesioną przez niego kwotę. W tym celu, po pozytywnym wyniku kontroli reklamacyjnej, prosimy o przesłanie w wiadomości e-mail zdjęcia paragonu otrzymanego na poczcie, a także dane konta bankowego, na które ma zostać wykonany zwrot.

4. Towar reklamowany zostanie naprawiony i odesłany do Klienta na koszt sklepu. 

ZWROT ( ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów.

 

SZYBKA PROCEDURA ZWROTU:

 

1. Przed upływem 14 dni od daty doręczenia Towaru należy wysłać na adres e-mail: kontakt@charlene.com.pl  oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( można skorzystać ze wzoru załączonego na dole strony lub jeśli nie masz dostępu do drukarki napisać je samodzielnie w wiadomości e-mail)

2. Charlène niezwłocznie powiadomi Klienta o akceptacji oświadczenia oraz wskaże adres do odesłania przesyłki.

3. W ciągu kolejnych 14 dni od daty wysłania oświadczenia zwrotu do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest odesłać Towar wraz  z  oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

  • Towar musi być w stanie nienaruszonym
  • Jeśli zwracanym towarem są rzęsy magnetyczne, plomba zabezpieczająca nie może być uszkodzona (zerwana/odklejona/przecięta itp. Plomba musi być w stanie nienaruszonym). Jeśli zwracanym towarem jest produkt higieniczny, który przyszedł do klienta z zapieczętowanym opakowaniu, opakowanie to nie może być rozpieczętowane. 
  • Towar musi być w stanie kompletnym, w fabrycznym opakowaniu
  • Nie może nosić śladów eksploatacji
  • Musi być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany.

4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta.

5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.