ZWROT I REKLAMACJA

REKLAMACJA

.Otrzymałaś wadliwy towar? Nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów związanych z odesłaniem uszkodzonego towaru do nas. :) *więcej w pkt.3

.

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru w czasie wyszczególnionym poniżej, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:

- wady fabryczne; 30 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki 

- uszkodzenia powstałe w trakcie transportu; 24 godziny od momentu odebrania przesyłki

- niezgodności z zamówieniem; 24 godziny od momentu odebrania przesyłki

PROCEDURA REKLAMACJI:

1. Przed upływem wyszczególnionego powyżej czasu reklamacyjnego należy wysłać na adres e-mail: kontakt@charlene.com.pl:

 • Formularz reklamacyjny (wzór dostępny jest na dole strony) z opisem uszkodzenia
 • elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu zamówienia
 • zdjęcia lub krótki filmik uszkodzonego Towaru

2. Charlène niezwłocznie powiadomi Klienta o otrzymaniu formularza oraz wskaże kolejne kroki do wykonania.

3. W ciągu kolejnych 7 dni Klient zobowiązany jest odesłać Towar wraz  z  formularzem reklamacyjnym.

 • Towar musi być w stanie nienaruszonym
 • Towar musi być w stanie kompletnym, w fabrycznym opakowaniu
 • Nie może nosić śladów eksploatacji
 • Musi być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany.

UWAGA!

 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Jeśli Klient wyśle przesyłkę listem poleconym ekonomicznym Pocztą Polską - sklep zwróci na konto bankowe Klienta poniesioną przez niego kwotę. W tym celu, po pozytywnym wyniku kontroli reklamacyjnej, prosimy o przesłanie w wiadomości e-mail zdjęcia paragonu otrzymanego na poczcie, a także dane konta bankowego, na które ma zostać wykonany zwrot. 

4. Sprzedawca w terminie do  14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru powiadomi Klienta o wyniku kontroli. Kontroli będzie podlegał stan zwróconego towaru, ewentualne ślady użytkowania lub uszkodzenia, które powstały na skutek nieprawidłowego używania materiału.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.

Reklamacji nie podlegają towary z wyraźnymi śladami użytkowania oraz towary źle użytkowane, które są zgodne z jego opisem na stronie.

.

ZWROT ( ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

.Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów.

.

PROCEDURA ZWROTU:

1. Przed upływem 14 dni od daty doręczenia Towaru należy wysłać na adres e-mail: kontakt@charlene.com.pl:

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( można napisać je samodzielnie lub skorzystać ze wzoru załączonego na dole strony)
 • elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu

2. Charlène niezwłocznie powiadomi Klienta o akceptacji oświadczenia oraz wskaże kolejne kroki do wykonania.

3. W ciągu kolejnych 14 dni od daty wysłania oświadczenia zwrotu do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest odesłać Towar wraz  z  oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 • Towar musi być w stanie nienaruszonym
 • Jeśli zwracanym towarem są rzęsy magnetyczne, plomba zabezpieczająca nie może być uszkodzona ( zerwana/odklejona/przecięta itp. Plomba musi być w stanie nienaruszonym)
 • Towar musi być w stanie kompletnym, w fabrycznym opakowaniu
 • Nie może nosić śladów eksploatacji
 • Musi być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany.

UWAGA!

 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta.

5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

.

Całkowita treść dotycząca Reklamacji oraz Zwrotów znajduje się w Regulaminie strony. 

Pliki do pobrania:

Formularz reklamacyjny

Formularz zwrotu

Koszyk

Twój koszyk jest pusty :(

Wybierz pierwszy produkt.